Polyflex

Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak

Polyflex SBS 5500 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak, vid såväl nyproduktion som renovering.

Produktbeskrivning

Polyflex SBS 5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad polyesterbärare. Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering. Polyflex är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Polyflex appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga. Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhets-föreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Sveriges försäkringsförbund.

Verkan av eld

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.

Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002. (-Testrapport nr. RTE2255/05) Godkännandebesvis Polyflex SBS5500

Tekniska Data

Egenskaper Enhet Värde
Nominell tjocklek  mm  5,0
Nominell vikt  g/m2 5500
Bärare g/m2 180
Vattentäthet 24h prov 1m vp tät
Yta   Ö:Skiffer U:p/e folie
Draghållfasthet  N/50mm Längs: 1180 / Tvärs: 705
Brottöjning     % Längs: 70 / Tvärs: 72
Täthet efter töjning i kyla  (%) tät