Shingel

Taket är en av byggnadens mest framträdande delar. Därför är det viktigt att välja tak med omsorg. Takshingel är ett klokt val. Plattor i bitumenbelagd glasfiberstomme, täckt med skifferkorn. Perfekt för renovering och nyläggning.

Materialet lägges på massivt underlag, t ex underlagstäckt råspont. Takshingel består av mineralfiberfilt som impregnerats och belagts med specialasfalt. Ett skikt av skiffergranuler på ytan skyddar mot bland annat ultraviolett strålning. 

Ett tak med takshingel tål naturligtvis att gå på, både vid läggningen och senare vid exempelvis snöskottning och skorstenssotning. Det dubbelverkande klistersystemet bidrar till god vidhäftning och maximal säkerhet.

Takshingel är vackert, ekonomiskt och långlivat.