POLYGUM SBS 5500 FR

Vattentätt membran med hög motståndsförmåga mot brand, bestående av en kraftig polyesterstomme och på båda sidor belagd med polymermodifierad asfalt (SBS). Membranets motståndsförmåga mot flygbrand är dokumenterad enl Nortest NT-006. 

TYPER

Polygum SBS 5500 FR AR Mec

PC 1563102

-Ytan är skifferbelagd i ljusgrå kulör som är mekaniskt valsad och överlägget ( 12 cm ) med en lätt smältbar folie.

- Undersidan består av en lätt smältbar folie.

Polygum SBS 5500 FR AD Mec

PC 1563152

-Ytan är skifferbelagd i mörkgrå kulör som är mekaniskt valsad och överlägget ( 12 cm ) med en lätt smältbar folie.

- Undersidan består av en lätt smältbar folie.

Ej standard kulörer: svart, vitt, rött och grönt

APPLICERING

Främst som topp lager för taksystem med motståndsförmåga mot brand enligt Nortest NT Fire-006. Appliceras genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning/klistring.

INNEHÅLL

Stomme: 220 g polyester stomme.

Beläggning: Polymermodifierad asfalt, bestående av ± 88% asfalt och ± 12% (SBS).

TEKNISKA DATA (Alla värden är medelvärden och kan ändras utan föregående varning)

- Draghållfasthet (EN 12311-1)

Längdriktning: 1000 N

Tvärriktning: 900 N

- Brottöjning (EN 12311-1)

Längdriktning: 45 %

Tvärriktning: 45 %

- Köldflexibilitet (EN 1109): > - 20°C

- Rivhållfastighet (EN 12310-1)

Längdriktning: 200 N

Tvärriktning: 250 N

- Smältpunkt (Ring & Ball) (EN 1427) : 120 °C

- Godkännandebevis nr: 0360/97

- Funktionsklass: 111 A/B

 - Kontrollavtal med SITAC 

DIMENSIONER 

Tjocklek: 5 mm 

Längd: 8.5 m 

Bredd: 1 m 

Yta: 8.5 m² 

Medel vikt: 5.5 kg/m²