POLYGUM SBS 5000 FR

Vattentätt membran med hög motståndsförmåga mot brand, bestående av en kraftig polyesterstomme och på båda sidor belagd med polymermodifierad asfalt (SBS).

TYPER

Polygum SBS 5000 FR AD Mec
-Ytan är skifferbelagd i mörkgrå kulör som är mekaniskt valsad och överlägget ( 12 cm ) med en lätt smältbar folie.
- Undersidan består av en lätt smältbar folie.

Ej standard kulörer: ljusgrå, svart, vitt, rött och grönt.

APPLICERING

Främst som topp lager för taksystem med motståndsförmåga mot brand enligt ENV 1187 part 1 och 2. Appliceras genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning/klistring.

INNEHÅLL
Stomme: 180 g polyester stomme.
Beläggning: Polymermodifierad asfalt, bestående av ± 88% asfalt och ± 12% (SBS).

TEKNISKA DATA (Alla värden är medelvärden och kan ändras utan föregående varning)

- Draghållfasthet (EN 12311-1)

Längdriktning: 800 N

Tvärriktning: 550 N

- Brottöjning (EN 12311-1)

Längdriktning: 45 %

Tvärriktning: 45 %

- Köldflexibilitet (EN 1109): > - 20°C

- Rivhållfastighet (EN 12310-1)

Längdriktning: 200 N

Tvärriktning: 250 N

- Smältpunkt (Ring & Ball) (EN 1427): 120 °C

DIMENSIONER

Tjocklek: 4 mm

Längd: 8.0 m

Bredd: 1 m

Yta: 8.0 m²

Medel vikt: 40 kg