POLYGUM SBS 6000

Vattentätt membran, bestående av en kraftig polyesterstomme och på båda sidor belagd med polymermodifierad asfalt (SBS). 

TYPER

Polygum SBS 6000 AD Mec 10 m

PC 1566005
-Ytan är skifferbelagd i mörk kulör som är mekaniskt valsad.
- Undersidan består av en lätt smältbar folie. 

Polygum SBS 6000 AR Mec 10 m

PC 1560151
-Ytan är skifferbelagd i grå kulör som är mekaniskt valsad.
- Undersidan består av en lätt smältbar folie. 

Polygum SBS 6000 T Mec

PC 1551301
-Ytan är belagd med ett lager sand.
- Undersidan består av en lätt smältbar folie.

APPLICERING

Främst som topp lager. Appliceras genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning/klistring.

INNEHÅLL
Stomme: 250 g polyester stomme.
Beläggning: Polymermodifierad asfalt, bestående av ± 88% asfalt och ± 12% (SBS).

TEKNISKA DATA (Alla värden är medelvärden och kan ändras utan föregående varning)

- Draghållfasthet (EN 12311-1)
Längdriktning: 1000 N

Tvärriktning: 900 N

- Brottöjning (EN 12311-1)
Längdriktning: 45 %

Tvärriktning: 45 %

- Köldflexibilitet (EN 1109): > - 20°C

DIMENSIONER

Tjocklek: 5,5 mm

Längd: 8 m för T Mec och 10 m för AR och AD

Bredd: 1 m

Yta: 8 m² för T Mec och 10 m² För AR och AD

Medel vikt: SBS 6000 T Mec 49 kg

SBS 6000 AD Mec 62 kg

SBS 6000 AR Mec 60 kg