Vi utför kvalitetskontroll enligt ISO-9000.All montering sker med utbildad personal samt med godkänd utrustning.

Vi utför kvalitetskontroll enligt leverantörernas beskrivning över materialhandhavande.

Takmontören dokumenterar dagligen sitt arbete genom egenkontroll.

Arbetsmiljöplan upprättas för varje objekt.

Våra rutiner
Förbesiktning
Checklista
Instruktioner
Egenkontroll och mottagningskontroll
Heta arbeten
Dokumentation
Slutbesiktning