Papp

Technoelast K-YS 5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering. Technoelast K-YS 5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.
Image
Produktblad

Vi har eget lager med huvudkontor i Märsta.

Vi har även lager i Malmö för att kunna förse våra södra kunder med snabba leveranser.
Allt i Tak har välskötta finanser, vilket ger högsta kreditvärdighet hos UC.