Miljö - kvalitet

Miljöpolicy

Allt i Tak´s policy är att arbeta för en utvecklig som värnar om miljön, detta gäller material såväl som arbetsmiljö.
- Montera produkter som redan på tillverkningsstadiet är miljöanpassade.

- Verka för att produkter som monteras är om möjligt lösningsmedelsfria.

- Använda leverantörer som arbetar aktivt för ett bättre miljöarbete.

- Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.
- Verka för att produkter som monteras ger minimalt "byggspill".

- Tillämpa transportsystem som ger miljövänligare totallösningar.

- Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.

- Följa lagar och förordningar som samhället ställer i miljöfrågor.

Kvalitetspolicy

Vi utför kvalitetskontroll enligt ISO-9000.All montering sker med utbildad personal samt med godkänd utrustning.

Vi utför kvalitetskontroll enligt leverantörernas beskrivning över materialhandhavande.

Takmontören dokumenterar dagligen sitt arbete genom egenkontroll.

Arbetsmiljöplan upprättas för varje objekt.

Våra rutiner

Förbesiktning

Checklista

Instruktioner

Egenkontroll och mottagningskontroll

Heta arbeten

Dokumentation

Slutbesiktning

Adress

Allt i Tak Entreprenad AB
Östra Bangatan 5
195 60 Arlandastad

Kontaktuppgifter

Email: info@alltitak.se
Telefon: 08-592 518 04

Öppettider

Mån-Fre kl. 07.00 - 16.00
© 2019 Alltitak Entreprenad AB, All Right Reserved